Vyhledat
  • Autosportszilágyi

ABARTH CUP 2019: Propozície a organizačný poriadok

Aktualizace: 26. bře 2019

PRIEBEH TRÉNINGU, KVALIFIKÁCIA ZÁVODU


Abarth500cup.sk

- tréning = postavenie vozidiel pred tréningovou jazdou bude zoradený podľa nabehnutí do priestoru pre vjazd na trať. Štartovanie tréningovej jazdy je z boxu. Po uplynutí času k tréningu 20min, je koniec jazdy odmávaný červenou vlajkou musia všetci jazdci v najbližšom možnom kole zájsť do depa. - kvalifikácia = priebeh postavenia pretekárskych vozidiel je rovnaký ako u tréningoch, po prejdení zahrievacieho kola a prejdení štartovej čiary sa začína merať 1x najlepší čas po dobu vypísanej kvalifikácie pre daný závod, ktorý bude určovať postavenie vozidla na štarte v závode. V prípade zhody sa bude počítať druhý najlepší čas. Kvalifikácia sa ukončuje odmávnutím šachovnicovou vlajkou a vyvesením červených vlajok. Potom musia všetci jazdci v danom kole zájsť do depa


- závod = výjazd z depa za SC, radenie vozidiel na pit-lane podľa umiestnenia jazdcov z kvalifikácie, po prejdení warm-up kolesá odbočia SC do depa, všetci jazdci pokračujú stanovenou rýchlosťou jazdy, po rozsvietení zeleného svetla na semafore je závod odštartovaný letmým štartom.  Zákaz predbiehania SC aj ostatných jazdcov pri warm-up, každý si stráži svoju pozíciu, ktorú získal umiestnením v kvalifikácii.

SC - SAFETY CAR = je vozidlo určené usporiadateľom a je označené značkou SC


● PRETEKÁRSKA PROCEDURA – CIEĽ

♦ každý jazdec je povinný dodržať čas svojho štartu a včas zaujať miesto v pred štartovo priestore a to podľa časového harmonogramu alebo pokynov usporiadateľa. Nedodržanie tohto bodu je dôvodom na potrestanie. ♦ meranie času sa vykonáva pomocou fotobunky alebo transportéru s presnosťou na jednu stotinu sekundy.


♦ cieľ je viditeľne označený a je letmý. Koniec závodu je udávaný odmávnutím šachovnicovej vlajky a prejdením cieľovej čiary, ako náhle vedúce vozidlo prejde cieľovú čiaru na konci kola, v ktorom ubehne predpísaný časový limit závodu.


♦ po prejdení cieľom je jazdec povinný okamžite a podstatne znížiť rýchlosť, nemanévrovaťvozidlom, neohrozovať ostatných účastníkov, obísť okruh a zísť z okruhu do depa na vyhradené uzavreté parkovisko, určené na prehliadky pretekárskych vozidiel a dbať na pokyny usporiadateľov.

SIGNALIZÁCIA A VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ


signalizácia je zabezpečovaná traťovými komisármi a musí byť rešpektovaná. Súťažiaci jazdec a jeho team nesmie používať rovnaké alebo podobné vlajky.

a) Biela vlajka - v pohybe - informuje jazdca, že v danom sektore bude výrazne pomalé vozidlo
b) Žltá vlajka - signál nebezpečenstva:
1 v pohybe - spomaľte, nepredbiehajte, buďte pripravení zmeniť smer, na trati je nebezpečenstvo
2 v pohybe - spomaľte, nepredbiehajte, buďte pripravení zastaviť, trať je úplne alebo čiastočne neprejazdná. Signalizácia sa používa iba na stanovišti pred nebezpečným úsekom. Predbiehanie je zakázané od žltej vlajky až k zelenej, vyvesené za nehodou.
c) Červená vlajka - v pohybe - prerušenie závodu na príkaz zodpovednej osoby, všetci musia spomaliť a byť pripravení zastaviť a vrátiť sa do boxov. Predbiehanie zakázané.
d) Modrá vlajka - v pokoji - je ukázaná jazdcom opúšťajúcich boxov, ak sa na trati kam vchádza blíži vozidlo v pohybe - je počas závodu predvádzané jazdcom a signalizuje, že jazdec musí pred seba pustiť o kolo rýchlejšie vozidlo a umožniť mu predbiehanie pri najbližšej príležitosti.
e) Zelená vlajka - v pohybe - znamená že trať je voľná, predvádzané za žltou vlajkou
f) Žltá vlajka s červenými pruhmi - v pokoji - informuje jazdca v oblasti za vlajkou na vznik adhézie, vody alebo oleja na trati.
g) Čierna vlajka s oranžovým pruhom - v pokoji - doplnená tabuľa so štartovým číslom vozidla, informuje jazdca o technických problémoch. Jazdec musí v ďalšom možnom kole zájsť do boxov.
h) Čierna vlajka - v pokoji - doplnená tabuľa so štartovým číslom - diskvalifikácia jazdca - vylúčenie z pretekov
i) Čierno-biela šachovnica – cieľ
j) Hasiaci prístroj – je ukazovanie jazdcovi, ktorého vozidlo zrejme horí

INCIDENT

♦ incident znamená jednu alebo niekoľko udalostí alebo akýkoľvek čin jazdca, ktorý porušil tieto propozície svojím správaním, spôsobil kolíziu, donútil iného jazdca opustiť dráhu, neoprávnene bránil inému jazdcovi v povolenom manévre predbiehanie, neoprávnene bránil inému jazdcovi v priebehu predbiehania, nešportový a agresívny spôsob jazdy, neuposlúchnutie vlajkovej signalizácie a pokynu činovníkov, predbiehanie pri jazde za SC a tento incident si vyžiadal prerušenie závodu.
♦ incident pri predbiehaní iného jazdca: Každý jazdec, ktorý sa rozhodol predbehnúť je zodpovedný za celý manéver predbehnutie. Predbiehaný jazdec nesmie úmyselne manévrovať vozidlom.
♦ ak usporiadateľ závodu vyhodnotí tieto incidenty, ako nebezpečné pre ostatných účastníkov
bude jazdec vylúčený zo závodu pod čiernou vlajkou alebo penalizáciou.

● TRESTY A POSTIHY


♦ tresty a porušenie technických pravidiel 16.4
♦ tresty pri podaní protestu pre nešportové počínanie pri závode, kvalifikácie či tréningu, sa rieši individuálne
♦ trest za nerešpektovanie žltej vlajky a predbiehanie pri vyvesení tejto vlajky je percentuálna časť z čiastky 50EUR
♦ trest za nerešpektovanie červenej vlajky a predbiehanie pri vyvešaní tejto vlajky je percentuálna časť z čiastky 100eur
♦ trest za jazdu v protismere bez dovolenia traťových komisárov je percentuálna časť z čiastky 200 EUR.
♦ trest za nedodržanie jazdy vo formácii za SC penalizácia 10s.
♦ trest za predbiehanie pri jazde za SC penalizácie 30s -180s podľa počtu získaných pozícií.
♦ trest za nedodržanie štartovej procedúry nerešpektovanie konštantnej rýchlosti pred štartom
závodu 30s. alebo diskvalifikácia
♦ trest za nešportové správanie na trati spôsobenie incidentu od 5s po diskvalifikácii zo závodu.
0 komentář

SLEDUJTE NÁS: 

  • Facebook

OFICIÁLNA STRÁNKA PODUJATIA:      OFICIÁLNA STRÁNKA PARTNERA:

ABARTH500CUP.SK                             AUTOSPORTSZILAGYI.SK

© 2018 - 2020 | dizajn TIGER GROUP®